Total Pageviews

Saturday, July 23, 2011

MY BOOK IN THE MAKING "MO ASENSO KA PINOY " CHAPTER 1 draft only

Page 1 & 2

Labing unang librong binisaya nga nagtug-an sa sekreto aron kitang mga Pinoy moasenso.


“The state of a country is only a reflection of the collective consciousness of the masses living therein”
-Anonymous

Pasiunang Pulong


Ang mga ideya sulod niining imong gikuptan nga libro gamhanan, mao kini ang gigamit sa mga bantugan ug mga malampuson nga tawo sama nila ni Bill Gates, Warren Buffet, Donald Trump, Barack Obama, ug daghan pa.

Kining mga ideyaha mao usab ang gigamit sa pipila ka mga Pinoy nga niasenso na sama nila ni Henry Sy, Lucio Tan, Manny Villar, John Gokungwei, Agusto Go, ug uban pa.

Among gituyo sa pagtapok kining gamhanan nga mga ideya sa tumong aron kakuhaan og pagtulon-an sa mga Pinoy.

Kasagaran sa mga Pinoy, gawas lang niadtong mga hilig mobasa ug nanuki-duki, nahikawan niining gamhanan nga mga ideya

No comments:

Post a Comment